Tricks


På Findvej.dk har man altid kunnet søge direkte i adressefeltet uden at skulle ind på “forsiden” først. Man skriver blot adressen som en del af URL’en, fx:

Hvis man ikke orker at indtaste www.findvej.dk hver gang, kan man tilføje siden som sin søgemaskine. Bruger man Internet Explorer 7 eller Firefox, kan man gøre brug af OpenSearch-implementation. I Firefox kan man blot gå ind på www.findvej.dk, klikke på pilen ved søgefeltet og så vælge at tilføje Findvej som en søgemaskine:

Tilføj Findvej-søgning i Firefox

I Internet Explorer 7 er processen omtrent den samme:

Tilføj Findvej-søgning i Internet Explorer 7

Firefox- og IE7-brugere kan også blot klikke her for at installere søgemaskinen.


En anden metode er at lave genveje i sin browser, så man kan søge direkte i adresselinjen, fx ved at skrive f Luganovej for at søge efter denne adresse på Findvej.

I Firefox kan man oprette et nyt bogmærke (ved at højreklikke på bogmærke-baren og vælge New Bookmark). Som Location angiver man www.findvej.dk/%s, og som Keyword angiver man det bogstav, man vil bruge til at søge med. Det kunne passende være f:

Firefox bookmark

Nu kan vi finde adresser ved at indtaste f Luganovej direkte i adresselinjen i Firefox.

I Opera er metoden en lidt anden. Her skal man ind i indstillingerne (Ctrl-F12) , vælge Search-fanebladet og så tilføje en ny search engine. Igen tilføjer vi et Keyword – jeg bruger fv her i eksemplet, fordi Opera selv bruger f. Som adresse tilføjer vi ligeledes www.findvej.dk/%s :

Nu kan vi søge i Opera ved at indtaste fv Luganovej. Derudover dukker Findvej op i listen over søgemaskiner i øverste højre side.

Magnify glassFindvejs opførsel er nu ændret en smule. Hvis man dobbeltklikker, zoomer man nu ind på et punkt. Det virker noget mere brugervenligt end bare at centrere; nu kan det være let at zoome ind på fx en bestemt by fra starten af, uden at skulle trække, centrere og så klikke på små zoom-ikoner.

Derudover er muligheden for at zoome ind og ud med musens scroll-hjul langt om længe blevet implementeret.

Slutteligt er Google Maps’ trinløse zoom nu aktiveret. Den fungerer efterhånden rigtigt pænt.

En lille, hurtig opdatering: Når man vælger at linke til et valgfrit punkt på kortet, bliver zoom-niveauet og kort-typen også gemt med i “Link til dette punkt”-linket. På den måde er det let at sende et link, når man fx har fundet et spændende luftfoto.

På et senere tidspunkt er det oplagt at udvide funktionen , så man også let kan tilføje valgfri tekst og link, uden manuelt at skulle fedte med URL’en.

Find closest addressesDer har været lidt stille på Findvej-fronten… men nu må det være tid til at lette lidt på låget igen. Du får nu muligheden for at afprøve en ny, efterspurgt Findvej-funktionalitet: flytbar markør til lettere at linke til en koordinat.

I forvejen findes muligheden for at linke til et punkt med koordinater forudfyldt. Det bliver dog bare noget lettere at linke til din yndlings-bro, -mark, -vandløb eller andet sted, hvor almindelige adresser ikke slår til. Du behøver ikke længere skal gætte koordinater ud i den blå luft, men kan blot trække markøren hen på det ønskede sted.

Det er dog ikke alt. Det er også muligt at finde de nærmeste adresser på kortet i forhold til dit punkt. På den måde kan du let finde ud af, hvem der bor i nærheden af en pæn sø, eller hvad adressen er på et flot hus set på satellitkortet.
Du kan afprøve beta-funktionen (giv agt for bugs og grovkornet opførsel) ved at gå ind på den midlertidige Findvej-beta-side. Her kan du vælge “Tilføj punkt” i menuen, hvorefter du får en markør, du frit kan hive rundt på kortet.

Igen, funktionen er i beta. Jeg mangler en mere illustrativ markør og en mere passende linktekst for at tilføje ikonet. Jeg regner i samme omgang også at gøre det lettere at tilføje valgfri tekst i vinduet, så man i højere grad får muligheder for at forudfylde sit link i stedet for at man skal fedte i adresselinjen.

Teknik-sniksnak:

For at gøre alt dette muligt, er den interne Findvej-adressedatabase blevet pudset lidt af, og rummer nu en bedre behandling af koordinater. Afstande internt beregnes nu mere korrekt (Google Maps’ egne værktøjer har naturligvis gjort det korrekt hele tiden), hvilket netop muliggør opslag for nærmeste adresser uden at systemet går i knæ for hvert eneste opslag.

Tidligere led Smiley-siden også af en lille pudsighed, hvor de “første 200 resultater” nærmest blev vist i en oval form i forhold til centrum. Nu er der tale om de “nærmeste 200 resultater”.

Jeg har nu tilføjet muligheden for at sætte en fast startadresse. Fordelene er følgende:

  • Links til Rejseplanen og Ruteplanen vil både have start- og destinations-adressen forudfyldt
  • Går man direkte ind på kortet uden nogen opslagsadresse, vil kortet vise ens eget område

Man sætter sin faste startadresse under “Mere info”-fanebladet for et givent adresseopslag.

Jeg er ved at teste lidt ekstra i Opera, hvor funktionen i skrivende stund driller lidt. Men det regner jeg med bliver løst snarest muligt.

Det er nu muligt at angive en valgfri tekst i forbindelse med et direkte adresseopslag. Man tilføjer blot den ønskede tekst som text-argument, fx:

Custom TextLinjeskift bliver bevaret i outputtet. Det er ikke muligt at bruge HTML.

Dette gør det lettere at lave dynamisk genererede links til adresser og bevare en del af informationen på Findvej-kortet, så en bruger, der har fulgt et forudfyldt link til Findvej ikke blot står på en side med en adresse, men også en information om hvad, der rent faktisk befinder sig på denne adresse.

Et par eksempler på information her kunne være eget navn, firmanavn, åbningstider, vejledninger (“Du skal gåind af døren til venstre”, “Tryk på den røde knap”, “Dørklokken virker ikke – ring til mig når du er der”), m.m.
På den tekniske side har jeg rettet lidt i rewrite-magien, så det nu er blevet muligt at benytte sig af navngivne parametere, som Christian foreslår. I samme omgang har jeg rettet link-vejledningen, så eksemplerne tager udgangspunkt i at kun adressen og evt. postnummer angives “uden videre”.

To hurtige opdateringer:

  • Man skal ikke længere forbi start-kortet (over hele København), når man henviser direkte til en adresse, fx www.findvej.dk/Nansensgade70. Nu starter man med at være zoomet ind på det rette sted på kortet.
  • “Nærmeste station” er også implementeret, når man henviser til en vej (uden husnummer) i Københavnsområdet, fx www.findvej.dk/Jydeholmen,2720

En del danske vejnavne kan skrives på forskellige måder. I nogle tilfælde er der overordnede regler, men i andre tilfælde er man på herrens mark.

Er der tale om et vejnavn baseret på en person – fx Peter Faber – vil der altid være mellemrum mellem fornavn og efternavn. Det vil sige Peter Fabers Vej, og aldrig Peterfabers Vej. Desværre varierer det om hvorvidt -vej er i et ord for sig. I Århus findes Hans Egedes Vej og i Vejle findes Hans Egedesvej.

Indeholder vejnavnet forkortelser, bliver det endnu sværere at gætte korrekt. For eksempel hedder en vej på Frederiksberg H.C. Ørsteds Vej. En anden vej i Århus hedder H.C.Ørsteds Vej (uden mellemrum efter sidste punktum) og en tredje vej i Morsø hedder H C Ørstedsvej (uden punktummer eller mellemrum før -vej).

Findvej omgår dette problem ved at se stort på alle mellemrum, punktummer m.m. Det betyder, at det ikke er vigtigt om man indtaster Peterbangsvej, Peter Bangsvej eller det korrekte Peter Bangs Vej.

Derudover kan man, hvis man har meget travlt, nøjes med at indtaste begyndelsen af vejnavnet; Findvej prøver at udfylde resten af vejnavnet. Et par eksempler: