4 smileyswww.findvej.dk/smiley har jeg lagt smileys ind på et kort, der repræsenterer data fra Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen giver på deres egen hjemmeside mulighed for at lave opslag og søge efter virksomheder. Ydermere har de valgt at lægge resultaterne samlet op, så man kan hente et regneark med al data til egen bearbejdning. Jeg hilser denne tilgang til offentligt udarbejdet data velkommen, omend jeg inden for petitessegrænsen er lidt ked af, at resultatet kun forefindes i et Excel-ark og ikke også fx en kommasepareret fil.

Med baggrund i de offentlige data har jeg valgt at hente de friske data hjem en gang om måneden for at importere dem i Findvej. Teknisk set bliver dataen hentet hjem, konverteret til en kommasepareret fil og importeret i en tabel. Derefter bliver samtlige adresser slået op i Findvej-databasen, og får tilknyttet geografiske koordinater én gang for alle. Bearbejdningen er nu færdig, og dataen er nu klar til brug. Der er indtil videre stadigvæk ét manuelt led i denne proces som også snart bliver automatiseret.

Siden har en række formål:

For det første er det et eksempel på en anderledes fremstilling og “visuel søgning” efter informationer. En normal søgning har det paradoks, at man typisk skal vide, hvad man søger efter. Nogle gange kender man ganske enkelt ikke navnet eller for den sags skyld adressen på den café, man lige var forbi i løbet af dagen, omend man godt kan huske, hvor den omtrent lå. Men hvordan søger man lettest på “tæt på Nørreport station”? Her giver det mere mening at skimme et område for informationer, i stedet for at bokse med firmanavne, adresser og postnumre. I stedet for at finde navnene på alle ens nærmeste butikker, tager man udgangspunkt i overblikket og ser, hvor det står godt til, og hvor det står skidt til.

For det andet giver det en generel fornemmelse af mulighederne for at bruge et kort til at præsentere informationer på. Med kortet er man så at sige allerede i gang med sin søgning. Det bliver mindre formelt (og for den sags skyld mindre formular-agtigt) blot at bladre lidt rundt på et kort, frem for at skulle udfylde nogle felter og sende informationerne til behandling.

For det tredje er det et bidrag til det såkaldte gennemskuelige samfund. Uden i øvrigt at forholde sig til grundigheden af Fødevarestyrelsens undersøgelser eller besøgsfrekvens, giver den offentligt tilgængelige data borgere brede muligheder frit at sortere og søge i informationer på deres egne præmisser med deres egne søgevilkår. Fødevarestyrelsens egen søgeside giver virkelig mange gode muligheder (søgning på en lang række forskellige faktorer, mulighed for at få information om nye rapporter tilsendt pr. mail og meget andet), men ved tillige at lægge dataen “råt” ud, kan journalister, researchere og for den sags skyld almindelige borgere lave egne beregninger. Jeg håber på, at flere offentlige myndigheder stiller de data til rådighed, de har indsamlet af hensyn til offentligheden, for offentlige midler.

For det fjerde er det slet og ret en teknologisk showcase for mulighederne på Findvej. Det er muligt at konvertere en lang række adresseinformationer til koordinater. Det er intet problem at repræsentere mange informationer på et kort. Og selv blandt titusinder steder (som fx Smiley-dataen) kan databasen følge med og lave hurtige opslag for det område, man vil kigge nærmere på.

Mulighederne er mange. Flere demonstrationer af repræsentation af data følger.

Interesseret? Egne ideer eller ønsker?
Kontakt Findvej.