I anledning af, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har frigivet adressedata, er Findvej blevet opdateret med helt friske adresser.

Det betyder også, at opdateringer til adresser vil ske langt oftere i fremtiden – typisk flere gange om måneden.