januar 2008


En kammerat var irriteret over at skulle rejse på tværs af s-togs-linjerne med det offentlige, og mente at det tog alt for lang tid.

Resultatet blev Rejsetid-kortet, som i farver viser forskellen mellem transporttid med det offentlige i forhold til at køre i bil, hvis man bor i Charlottenlund. Jo rødere farver, jo værre ser det ud.

Baggrunden var, at vi ville have nogle konkrete tal på bordet, så vi havde et grundlag at udtale os på. Med udgangspunkt i en fast start-adresse foretog vi over 500 opslag på Rejseplanen og Googles ruteplan, og sammenlignede resultaterne med hinanden.

Derefter ville vi visualisere tallene, så de blev sat ind i en kontekst, man slet og ret kan forstå ved at kigge på et kort: Er der sammenhæng mellem s-togs-banerne på kortet og hurtig transporttid? Hvor slemt er det, hvis man skal skifte flere gange? Hvor er der hvide pletter (eller røde celler) på kortet?

Nu er trafik noget omskifteligt noget, så der er en række forbehold. Man kan læse mere om dem, samt resten af projektet, på case-siden for Rejsetid-kortet. Den er obligatorisk læsning, før man skriver ind om morgentrafik på Køge Bugt-motorvejen eller om strejkende buschauffører 🙂

Jeg håber, at Rejsetid-kortet kan give lidt inspiration til nye ideer – også selv om kortet endnu ikke er interaktivt (og lidt tungt at hente). Det kræver desværre endnu noget forberedelse hjemmefra at lave adskillige opslag for hver adresse, men det er oplagt at lave lignende kort for en 4-5 andre adresser, så man forhåbentligt kan finde nogle forhold, der ligger tæt op ad ens egen bopæl.

Slutteligt et billede fra egen hånd, som vel nærmest rummer de fleste trafikale problemer: Et regionaltog, der er hægtet bag på en lastvogn, der prøver at komme over for gult, mens en pølsevogn langsomt snegler sig frem.

Biltog

Mange Wikipedia-artikler har en række aliaser tilknyttet. Nu gør Findvej.dk også brug af dem på Wikipedia-siden for at give mere fleksible søgninger.

Hvis man fx søger efter Amtsgymnasiet i Roskilde, vil man uden problemer blive henvist direkte til stedet med dets primære navn: Roskilde Gymnasium.

Tanken er at se, om det fungerer hensigtsmæssigt, og så senere give samme mulighed på almindelige Findvej-hovedside. Så er det lige så let at finde et sted som at søge efter en adresse.

Godt nytår!

Enkelte opslag har i lang tid givet risiko for forvirring på Findvej. Søgte man på et vejnavn uden nummer, blev kommunenavnet og ikke det passende bynavn til postnummeret vist. Det gav resultater som fx “2760 Ballerup” i stedet for “2760 Måløv”.

Uklarheden skyldes, at en vej i nogle tilfælde godt kan strække sig hen over flere postnumre og altså ikke nødvendigvis har et unikt postnummer i sig selv.

Det betyder selvfølgelig ikke, at man slet ikke kan komme med fornuftige resultater. Findvej vælger nu laveste postnummer på vejen, og finder det tilsvarende tilknyttede bynavn til lige præcis det postnummer.

Et par folk folk har tidligere påpeget problemet, som altså er ordnet nu. Tak til dem og alle andre, som bemærker uhensigtsmæssigheder.