Jeg arbejder på at man kan linke til flere adresser på én gang. Jeg vil dog gerne høre jeres input om hvilken implementation, I ønsker.

På det helt basale niveau tænkte jeg blot på at man kunne skrive adresser separeret med semikolon i URL’en, fx:
www.findvej.dk/Nybrogade26,1203;Luganovej4,2300
(blot et eksempel – funktionen er ikke implementeret endnu)
Ville andre separatortegn være mere hensigtsmæssige at bruge her? Fx slash (/), ampersand (&) eller pipe (|)?

Google Maps’ “taleboble” kan i øjeblikket kun vises for ét punkt. Skal den være åben fra starten af, og i så fald for hvilken af adresserne? Den første i listen, hvis der er flere adresser? Skal man kunne have individuel tekst til de forskellige punkter?

Hvor skal kortet være zoomet ind? Jeg tænkte på blot at lade kortet være centreret og zoomet så langt ind, at alle punkter er synlige.

Da adresserne skal geocodes on-the-fly, sætter jeg nok en grænse for hvor mange adresser, man kan angive uden videre. Men det kunne måske også være interessant med muligheden for at præ-generere et kort (fx med en del punkter og bestemt tekst), og så få gemt alle oplysningerne på Findvej-serveren. Så kan man blot henvise til et simpelt link med et gemt kort-nummer udfyldt, lidt på samme måde som fx kortlink.dk.

Andre tanker og forslag?