Jeg har rykket zoomniveauet en tand ud, når man går ind på en adresse.
Jeg tog oprindeligt udgangspunkt i hvad, der så rimeligt ud (passende balance mellem detaljer og overordnet genkendelse) for lokationer i Indre København. Det betød dog, at for mange øvrige adresser, der måske ikke blev besøgt i en meget høj skærm-opløsning, var der ikke så mange nærliggende veje at se. Resultatet var, at man måske kun så én vej på siden, med en pil placeret et sted på den, uden at man kunne forholde sig til hvilke øvrige veje, der lå i nærheden.

Zoomniveauet er ændret fra 16 til 15, men man kan stadigvæk som altid explicit angive et zoomniveau som en ekstra parameter, fx:

Mulighederne er beskrevet under Avancerede genveje, men jeg har stadigvæk en tro på at gode default-værdier er noget af det vigtigste for en applikation. Derfor ændringen.